เกี่ยวกับห้องพัก

   ศูนย์ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ำหนึ่ง มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง ประกอบด้วยห้องพักแบบมาตรฐานเตียงคู่ ตั้งอยู่บนพื้นที่อันเงียบสงบท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น ห่างจากใจกลางเมืองเพชร และหาดเจ้าสำราญ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของเมืองเพชรเพียง 20 นาที

แนวคิดในการออกแบบที่พัก

   ใช้แนวคิดในการออกแบบที่พักในรูปแบบบูทีค โฮเต็ล โดยใช้สไตล์ในการออกแบบ Retro Style เน้นจุดเด่นเกี่ยวกับประวัติเมืองเพชร เพื่อให้มีจุดขายที่โดดเด่นและแปลกใหม่ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับที่พัก ออกแบบโดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ เกาะแก้ว ผู้ช่วยคณบดี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการปรับปรุงห้องพักเก่า ให้มีความแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะตัว โดยใช้สีสันที่แตกต่างกัน 4 โทนสี ได้แก่ สีชมพู สีเขียว สีฟ้า และสีครีม ทุกโทนสีล้วนมีความโดดเด่นเฉพาะตัว

Vision

   อาคารเพชรน้ำหนึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านโรงแรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการฝีกทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับส่วนหน้า และพนักงานทำความสะอาดห้องพัก

Mission

   เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีความรู้ ความเข้าในระบบการบริหารงานภายในโรงแรมได้อย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกพนักงานต้อนรับส่วนหน้า และแผนกแม่บ้าน